Plant A ge

GARDENS IN WHICH IT LIVES!

ZAHRADY, VE KTERÝCH SE

ŽIJE!

Motto: vnášíme- li do svých zahrad krásu, harmonii a zdravé vztahy, projeví se to i v našich životech.

Zahradní design

Mým  cílem je tvorba přírodních zahrad, které jsou krásnými, přirozenými a  zdravými místy pro Váš odpočinek, zábavu i užitek.

Our goal is your attractive natural garden for relaxation, fun and enjoyment, your second home in a natural and healthy environment.

The key to the implementation of the garden and garden design solutions is the wishes and aesthetic feelings of the customer. Unlike traditional concepts, we approach the garden as a complete system. In practice, this means proceeding from the beginning in accordance with the environment in which it is located. We design the soil, the location of the land and the microclimate and use the interactions between living and non-living elements of the garden: soil, plants, insects, water, etc. It is a matter of course to use environmentally friendly methods. We work with the natural balance of natural ecosystems and renewable and local resources.

  • Zahrada je živý organismus. Vše je zde vzájemně propojeno, všechny složky jsou na sobě  závislé.

  • Podporou druhové rozmanitosti lze docílit vytvoření zdravých vztahů v zahradě.

  • Používáním kompostu se posiluje kvalita půdy a zdraví rostlin a zároveň se zužitkovává bioodpad.

  • Využitím místně dostupných zdrojů se omezí nadbytečné a neekonomické vklady energie a materiálů do zahrady.

house-2609085_1920.jpg