Principy a zásady

 navrhování a realizace přírodních zahrad

water-lilies-1442497_1920.jpg

Při navrhování zahrady vycházím z těchto základních principů:

1. Zahrada je živý organismus. Vše je zde vzájemně propojeno, všechny složky jsou na sobě vzájemně závislé.

Do  zahrady patří přírodní prvky (kameny, suché zídky, vodní jezírka, krmítka, ptačí budky, pítka, staré kmeny, domečky pro hmyz, apod.).

sparrow-6403847_1920.jpg
water-lilies-1442497_1920.jpg
house-insects-2782001_1920.jpg

Důležitá je podpora včel a jiného opylujícího hmyzu použitím rostlin vhodných pro jejich pastvu.

bee-4218215_1920.jpg
garden-19830_1920.jpg

2. Využitím místně dostupných zdrojů se omezí nadbytečné a neekonomické vklady energie a materiálů do zahrady.

Každá rostlina je vhodná pro jiné stanoviště, vhodným výběrem se minimalizuje  nutnost dodatečné zálivky a používání chemických hnojiv a pesticidů.
flowers-1516734_1920.jpg
bluebell-1562995_1920.jpg

Květnaté louky mohou částečně nahradit na závlahu a péči náročný trávník.

poppies-78583_1920.jpg

Nepoužívám rostliny vyžadující rašelinu - chráním tím rašeliniště a jejich cenné ekosystémy.

1024px-Lütt-Witt_Moor-2.jpg

Samozřejmostí je snaha o co nejsnazší údržbu.

watering-1438094_1920.jpg

3. Podporou druhové rozmanitosti lze docílit vytvoření zdravých vztahů v zahradě.

nature-2484333_1920.jpg
garden-5974924_1920.jpg

4. Používáním kompostu se posiluje kvalita půdy a zdraví rostlin a zároveň se zužitkovává bioodpad.

compost-419261_1920.jpg
flowers-3571119_1920.jpg